Klantcase – plaatafsluiters in beluchtingstanks AWZI’s

Besparing op energiekosten door toepassing van DOMINO regelplaatafsluiter AT200R als vervanging voor vlinderkleppen in de beluchtingstanks bij afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s).

Klant afvalwaterzuivering

Medium lucht, 70°C, voordruk: 1,65 bar abs., volumestroom: 3.700Nm³/h

Uitgangspunt
– Verbetering van de regelkarakteristiek tot de dan toegepaste handbediende vlinderkleppen
– Automatiseren van de installatie
– Besparing op het energieverbruik door het toepassen van afsluiters met een laag drukverlies

Oplossing GEFA Domino regelplaatafsluiter AT200R
Door installatie van elektrisch bediende GEFA DOMINO regelplaatafsluiter DN250 met een geoptimaliseerde regelopening in plaats van de toegepaste vlinderklep DN300 met een drukverlies van ca. 1,98 mbar bij volledig geopende klep en max. nominaal debiet

Resultaat
Besparing op energiekosten met een terugverdientijd binnen één jaar na inbedrijfstelling van de ombouw en automatisering van ca. € 50.000.