Monthly Archive:: november 2015

GEFA producten met SIL classificatie

GEFA Procestechniek heeft SIL certificatie verkregen voor een aantal van haar producten. De door een onafhankelijke partij, TUV Nord,  uitgevoerde keuring bewijst dat deze producten ten aanzien van  ontwerp, techniek en veiligheidstesten volledig voldoen aan de niveaus vastgelegd in de IEC 61508 standaard. SIL staat voor Safety Integrity

Industriele procesbeveiliging steeds belangrijker

Veiligheid wordt een steeds belangrijker aspect in industriële omgevingen. Procesveiligheid richt zich op het beheersen van risico´s die ontstaan door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of bv door ontstaan van explosies. Om het aantal procesincidenten te beperken is het van groot belang dat  bedrijven de nodige competentie