sfx-pa Archive

Saffix – Splash Protection voor flensverbindingen

Saffix is een bescherming voor flensverbindingen, die wordt vereist bij pijpleidingen met transport van gevaarlijke vloeistoffen, zoals zuren, logen of brandbare vloeistoffen (overeenkomstig TRbF 50 § 8.3.) Overal waar leidingen gevaarlijke chemicaliën transporteren , bestaat het risico, hoe klein dan ook, dat de flensverbinding kan gaan lekken.