SIL 3 Archive

Industriële procesbeveiliging steeds belangrijker

Veiligheid wordt een steeds belangrijker aspect in industriële omgevingen. Procesveiligheid richt zich op het beheersen van risico´s die ontstaan door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of bijvoorbeeld  door ontstaan van explosies. Om het aantal procesincidenten te beperken is het van groot belang dat  bedrijven de nodige competentie